75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Wolontariat

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
/Jan Paweł II/

Protokół  z całokształtu pracy Szkolnego Koła Wolontariatu „Nasza Szkoła”
Rok szkolny 2018/2019

 1. Działalność wewnątrzszkolna:
  • Odbyła się akcja „Cała Szkoła Czyta Dzieciom”
  • Przez cały rok trwała akcja „Pomoc Koleżeńska”
  • Zorganizowano Koncert Bożonarodzeniowy, na który wolontariusze przynieśli ciasta.
  • Pomoc w organizacji Dnia Otwartego dla przedszkolaków w dniu 02.03. 2019.
  • Wolontariusze SKW pomagali również w organizacji Festynu z okazji Dnia Rodziny.
  • Dnia 07.06 odbył się Turniej Piłkarski, zorganizowany przez Piotra Michalskiego i Bartosza Wróbla.
 2. Działalność pozaszkolna:
  • Sadzenie żonkili w ramach akcji „Pola nadziei”
  • Kwestowanie na Cmentarzu Komunalnym w ramach akcji „Znicz”
  • Przygotowanie paczek dla dzieci z fundacji „Magia”
  • Przygotowanie kartek świątecznych oraz przyniesienie przyborów do higieny dla dzieci z Koszalińskiego Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbe.
  • Pomoc w organizacji 27 Finału WOŚP dnia 13.01.2019
  • Zbiórka karmy dla zwierząt na rzecz „Fundacji Pomocy Zwierzętom z Tereską”. Najwięcej karmy zebrała klasa VII (226 kg).
  • Kwestowanie w C.H. Atrium Koszalin w ramach akcji „Żonkil”.
 3. Reasumując, SKW wykazało się w tym roku dużą aktywnością zarówno na płaszczyźnie wewnątrzszkolnej, jak i pozaszkolnej

Sprawozdanie z działalności Wolontariatu – 2019/2020