Strefa ucznia

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Przewodnicząca szkoły – Weronika Kunert 
 2. Zastępca Przewodniczącej szkoły – Lena Szyjka 

CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 • budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości oraz poczucia przydatności działania na rzecz szkoły;
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem;
 • kształtowanie umiejętności działania w zespole;
 • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

WOLONTARIAT

 1. „Nasza Szkoła” bierze udział w wolontariacie. Koło wolontariatu jest skierowane do dzieci z klas IV – VIII, które chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 3. Przygotowywanie dzieci do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci.
 8. Nauka samorządności.

Do pobrania

Nasi uczniowie

Otwórz drzwi do przyszłości swojego dziecka!
W Naszej Szkole ambicje spotykają się z innowacją.
Oferujemy Twojemu dziecku indywidualne podejście, gdzie każdy jest doceniany i rozumiany.

Dołącz do naszej rodzinnej atmosfery, gdzie wspólnie osiągamy sukcesy!

Aktualności

Olimpiada Olimpus

Olimpiada Olimpus

Gratulujemy naszej uczennicy, Zuzannie Zaj, która została laureatką ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka...

czytaj dalej