O szkole

Witajcie w Naszej Szkole!

“Nasza Szkoła” powstała 1 września 1990 roku z inicjatywy zaangażowanych rodziców, wtedy to rozpoczęła swoją niezwykłą podróż edukacyjną. Początkowo mieściliśmy się przy ulicy Zwycięstwa 148 w Koszalinie, by w 1991 roku przenieść się do nowej siedziby przy ulicy Gałczyńskiego 17.

Nasza historia to historia sukcesu!

Zaczynaliśmy od jednej klasy zerówki, by prężnie rozwijać się aż do utworzenia pełnej, ośmioklasowej szkoły podstawowej. Dziś, jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy. Naszą placówkę prowadzi Koszalińskie Towarzystwo Edukacyjne, co gwarantuje wysoki standard nauczania i opieki nad uczniami.

Odkryj Naszą Szkołę – Twój klucz do sukcesu!

W roku szkolnym 2003/2004 otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoła z klasą”, co świadczy o wysokim poziomie naszej edukacji. Nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki, to przede wszystkim wspólnota przyjaciół, oparta na wartościach partnerskich i bezpiecznym środowisku.

Indywidualne podejście
do każdego ucznia!

Nasze klasy liczą od 10 do 15 uczniów, co pozwala na personalizację nauki i indywidualne wsparcie każdego ucznia. To właśnie dzięki temu nasi podopieczni osiągają jedne z najwyższych wyników na egzaminach ósmoklasistów w województwie zachodniopomorskim!

Sukcesy, które inspirują!

Nasi uczniowie regularnie odnoszą triumfy w międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach przedmiotowych, co świadczy o wysokim poziomie edukacji i zaangażowaniu naszych nauczycieli.

Dołącz do Naszej Szkoły
i razem odkrywajmy świat w wyjątkowy sposób!

Zadania szkoły

Jest bezpieczna,
przyjazna,
czysta i nowoczesna.

Precyzuje wymagania edukacyjne i wychowawcze oraz informuje o wiedzy, umiejętnościach i osiągnięciach uczniów.

Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie.

 Utrwala akceptowane społecznie zachowania uczniów.

Okazuje zainteresowanie każdym uczniem: uczniem z trudnościami i uczniem zdolnym.

Dba o przyjazne wzajemne relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Jest twórcza, otwarta na nowości, wprowadza innowacje i nowoczesne metody nauczania.

Jest twórcza, otwarta na nowości, wprowadza innowacje i nowoczesne metody nauczania.

 Nawiązuje szerokie kontakty ze środowiskiem lokalnym.

Posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Organizuje imprezy, konkursy i zawody sportowe.

Zapewnia bezpieczeństwo i dobrą opiekę uczniom.

 Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia.

Dba o pozytywny wizerunek i promuje swoje osiągnięcia.

Uczy postaw patriotycznych, promuje i pielęgnuje tradycje szkolne i regionalne.

Rozwija twórczość artystyczną uczniów.

Nauczyciel

 1. Stwarza warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności dostosowując sposób przekazywania wiedzy do naturalnej, odpowiedniej do wieku aktywności dzieci, motywuje uczniów do poznawania świata i samorozwoju.
 2. Wspiera rozwój talentów uczniów.
 3. Inspiruje do kreatywnego myślenia i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 4. Współpracuje z rodzicami tak, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
 5. Rzetelnie i obiektywnie informuje uczniów i rodziców o postępach dzieci, ich sukcesach, szuka jak najlepszych rozwiązań problemów i trudności.
 6. Realizuje program wychowawczy szkoły zgodny
  z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.
 7. Jest otwarty na innowacje i stale doskonali swoje umiejętności.
 8. Aktywnie pracuje w zintegrowanym zespole dążącym do wspólnego celu.
 9. Dba o upowszechnianie pozytywnego wizerunku swojej szkoły.

Uczeń kończący edukację
w naszej szkole:

 1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę potrzebną do poruszania się we współczesnym świecie.
 2. Jest świadomy swoich umiejętności i zdolności.
 3. Jest przyjaźnie nastawiony do świata.
 4. Szanuje siebie. Szanuje innych. Szanuje swoją i cudzą własność.
 5. Posiada wysoką kulturę osobistą.
 6. Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia, dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jest przyjazny środowisku.
 7. Posługuje się poprawną polszczyzną.
 8. Prezentuje postawę patriotyczną, utożsamia się ze swoim miastem, regionem, Ojczyzną.
 9. Jest dumny ze swojej szkoły, lubi ją, szanuje i rozsławia jej dobre imię.

Otwórz drzwi do przyszłości swojego dziecka!
W Naszej Szkole ambicje spotykają się z innowacją.
Oferujemy Twojemu dziecku indywidualne podejście, gdzie każdy jest doceniany i rozumiany.

Dołącz do naszej rodzinnej atmosfery, gdzie wspólnie osiągamy sukcesy!

Aktualności

Olimpiada Olimpus

Olimpiada Olimpus

Gratulujemy naszej uczennicy, Zuzannie Zaj, która została laureatką ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka...

czytaj dalej