75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Misja i wizja

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!

Misja Naszej Szkoły

Misją Naszej Szkoły jest wyposażenie każdego ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu sprostać wyzwaniom i wymaganiom współczesnego i przyszłego świata. Jesteśmy po to, by każdy z naszych uczniów był w przyszłości gotowy do podjęcia odpowiedzialności w rodzinie, w pracy zawodowej i w społeczeństwie.

Jesteśmy szkołą:

  • bezpieczną i przyjazną, która stwarza bezpieczne warunki pobytu dziecka w szkole, zarówno te odnoszące się do zdrowia fizycznego, jak i psychicznego;
  • profesjonalną, która wyposaża uczniów we wszechstronną wiedzę, rozwijającą jego osobowość, a pracujący w szkole nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczno – wychowawcza, która ciągle się doskonali;
  • środowiskową, która uznaje potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego, współpracuje z rodzicami, organizacjami i instytucjami na terenie miasta;
  • partnerską, która podejmuje działania środowiskowe uznające potrzeby i działania uczniów.
Wizja Naszej Szkoły

Wizją Naszej Szkoły jest pozytywne wyobrażenie przyszłości szkoły, które może być stworzone na podstawie uzyskiwanych wyników oraz uznawanych wartości. Dzięki wizji możemy tworzyć cele i plany ich realizacji oraz czerpać motywację do działania.

Nasza szkoła zawsze będzie szkołą, która:

  • jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • umożliwia uczniom wszechstronny rozwój;
  • oferuje usługi edukacyjne na wysokim poziomie;
  • dba, by w szkole panowała życzliwa i bezpieczna atmosfera;
  • chętnie i aktywnie włącza się w działalność charytatywną;
  • kształci uczniów, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sztuki oraz sportu.