75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SSP „Nasza Szkoła” – Anna Drejska

Nauczyciel matematyki. Powołana na stanowisko dyrektora w 2000 roku.

WICEDYREKTOR SSP „Nasza Szkoła” – Daria Stankiewicz

Nauczyciel języka angielskiego. Powołana na stanowisko wicedyrektora we wrześniu 2022 r.

KADRA PEDAGOGICZNA

Anna Drejska – dyrektor, matematyka

Daria Stankiewicz – zastępca dyrektora, język angielski

Adriana Kaszuba – język polski

Anna Cichocka – język polski

Małgorzata Kasprowicz – język niemiecki

Maria Śliwińska – plastyka, technika

Maria Beata Szczygieł – muzyka

Iwona Kosińska – historia

Andrzej Karasek – WOS, religia

Marzena Cydejko-Frątczak – geografia

Marianna Nowak – biologia

Aleksandra Dudek – chemia

Paweł Mallek – informatyka

Miłosz Szkołuda – wychowanie fizyczne

Zygmunt Cupryn – edukacja dla bezpieczeństwa

Adrianna Lewandowska – edukacja wczesnoszkolna

Patrycja Osiecka – edukacja wczesnoszkolna

Wiesława Łapikocka – pedagog szkolny

Małgorzata Horsonek – wychowawca V klasy, świetlica