75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Kadra pedagogiczna

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!

DYREKTOR SSP „Nasza Szkoła” – Anna Drejska

Nauczyciel matematyki. Powołana na stanowisko dyrektora w 2000 roku.

VICEDYREKTOR SSP „Nasza Szkoła” – Izabela Kaczmarek

Nauczyciel języka angielskiego. Powołana na stanowisko vicedyrektora w listopadzie 2013 roku.

KADRA PEDAGOGICZNA

Anna Drejska – dyrektor, matematyka

Izabela Kaczmarek – zastępca dyrektora, język angielski

Joanna Niewiadomska-Serafinko – język polski

Daria Stankiewicz – język angielski

Jolanta Niemiec – język niemiecki

– muzyka, plastyka, technika

Iwona Kosińska – historia

Andrzej Karasek – WOS

Marzena Cydejko-Frątczak – geografia

Marianna Nowak – biologia

Aleksandra Dudek – chemia

– fizyka

– wychowanie fizyczne

Zygmunt Cupryn – edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Lasyk – edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe

Sabina Ogórkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, religia

Joanna Dziurla – edukacja wczesnoszkolna