75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Historia szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!

„Nasza Szkoła” rozpoczęła działalność dnia 1 IX 1990 rokuz inicjatywy rodziców i mieściła się przy ulicy Zwycięstwa 148 w Koszalinie. Od 1991 roku otrzymała nowa siedzibę przy ulicy Gałczyńskiego 17. Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” rozpoczynała funkcjonowanie od jednej klasy-zerówki, aż do utworzenia pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Od roku 2000 działa Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Językowe „Nasza Szkoła”. Dyrektorem szkoły jest mgr Anna Drejska, a organem prowadzącym placówkę – Koszalińskie Towarzystwo Edukacyjne.

W roku szkolnym 2003/2004 SSP i SGJ „Nasza Szkoła” uzyskała tytuł „Szkoła z klasą”. Placówka jest bezpieczna, przyjazna, nowoczesna, partnerska. Klasy są nieliczne: 10-15 osobowe. Uczniom umożliwia się naukę trzech języków: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego.

Nasi uczniowie uzyskują jedne z najwyższych w województwie zachodniopomorskim wyników na sprawdzianach i egzaminach gimnazjalnych.

Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, pozwalający uczniom rozwijać ich wszechstronne zainteresowania i zdolności. W ofercie zajęć dodatkowych znajduję się liczne koła zainteresowań (informatyczne, ekologiczno-turystyczne, matematyczne, muzyczne, teatralne, regionalno-historyczne, plastyczne) a także tenis ziemny, basen oraz szachy. Wychowankowie „Naszej Szkoły” odnoszą znaczące sukcesy w międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach matematycznych, literackich, z języka angielskiego, w tenisie ziemnym i w pływaniu.

The Private Primary School „Our School” was founded on 1st September 1990 in 148, Zwycięstwa Street, on parents’ initiative. A year later, the school was relocated to 17 Gałczyńskiego Street – a green, calm area, close to the city centre, yet far from its traffic. „Our School” started as a one class formation, gradually developing into a regular establishment comprising of eight classes. From 2000 onwards, the graduates of the Private Primary School have the possibility of continuing education in the Private Gymnasium „Our School”. The principal of the establishment is mgr Anna Drejska; it is managed by KTE – Koszalin Educational Society.

In the school year 2003/2004 „Our School” was awarded the title of „School with class” by the president. „Our School” has a sense of disctinctiveness; it is modern and safe; a unique place for learners of any age. In each class there are no more than ten to fifteen children. The pupils are offered a wide choice of languages, including English, German and French, as an emphasis is placed on their linguistic abilities.

The academic achievements of our pupils in tests and gymnasium exams have been among the highest in our województwo.

The school offers a variety of extra-mural activities, allowing pupils to broaden their horizons and develop their interests. Facilities exist for the following: Art. Club, Computer Club, Maths Club, Music Club, Historical-Regional Club, Theatre, tennis, swimming, chess. Our pupils are very successful and have won many prizes in international competitions in Maths, Polish, English, tennis and swimming.